Önismereti tükör

“Az a leggazdagabb ember, aki ismeri önmagát és a középpontját. Valójában ott található Isten birodalma. Ez a te birodalmad, és te vagy benne az Isten. Mélyen legbelül, lényed központjában császárrá leszel.”

(Osho)  

Szeretnél te is császár lenni? Felfedezni azt a birodalmat, ami legbelül, önmagadban található? Ez egy csodálatos hely, amit, amíg nem fedezel fel, elképzelni sem tudsz. Sokkal több, sokkal értékesebb, mint valaha gondoltad volna!            

Felfedezni önmagunkat mindannyiunk vágya: megismerni, mi rejtőzik bennünk, mire vagyunk képesek, hogyan reagálunk, vagy válaszolunk bizonyos helyzetekben – Kik is vagyunk valójában?

De mi is az az önismeret? Ha az önismeretet egyetlen szóval szeretnénk meghatározni, akkor azt önismeret nem más, mint az önmegértés.

Az önismeret különböző szinteken valósulhat meg:

Az első felszínes szint az adottságokról és a képességekről való tudás szintje. Ez a saját tudásunkról, akaraterőnkről, érdeklődési körünkről, feszültség- és kudarctűrő képességünkről stb. szerzett ismereteinket jelenti.

A második szint egy mélyebb történeti szintet jelent, és a ránk korábban (például a kora gyermekkorban) ható élményekre vonatkozik. Mik voltak ezek, és hogyan befolyásolták az egyén jelenlegi törekvéseit, érzéseit, szándékait, viselkedését. Ez tulajdonképpen egyben a viselkedés és a szándékok összhangjára is vonatkozik. Arra, hogy vajon a cselekedeteink megfelelnek-e mélyebb vágyainknak, céljainknak?

A harmadik szint az önismeret társas szintjét jelenti. Hogyan tudunk megfelelni a velünk szemben a különböző társas szerepeinkben támasztott elvárásoknak. Milyennek látnak mások, és ez mennyire egyezik a sajátmagunkról kialakított képpel.

Az önismeret szükségessége

Az önismeretre, önismereti munkára való igény több forrásból táplálkozhat. Egyrészt célunk lehet öngyógyító törekvés, hogy saját belső harmóniánkat, nyugalmunkat megteremtsük, belső feszültségeinket csökkentsük, másrészt célunk lehet a személyes hatékonyság fokozása, harmadrészt a kíváncsiság, a tudatosságra törekvés is.

Önismeret hiányában alapok nélkül építkezünk

Megfelelő önismeret hiányában a külvilágban keressük problémáink okát, pedig mindennek mi magunk vagyunk a forrása. A problémák mögött pedig egy láthatatlan tanító áll, és csak rajtunk múlik, felismerjük-e a leckét, és nekilátunk-e a megoldáshoz.

Kudarcaink oka gyakran a kellő önismeret, az önbizalom hiánya

Neveltetésünknél fogva nagyon sokan küzdünk a kisebbségi érzés, az idegesség, a rossz hangulatra való hajlam problémájával. Kultúránkból adódóan, a lakosságnak több, mint háromnegyed része küzd önértékelési zavarokkal, önbizalom hiánnyal.